• Kontakt telefon

  + 385 1 4573 937

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2012. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

01.11.2008.

Poziv na edukaciju - Specifičnosti rada s djecom s PUP-om


Datum: 26.11.2008.
Vrijeme: 10.00-18.00

Cilj: unaprijediti kompetencije učesnika za rada sa djecom sa PUP-om
       senzibilizirati učesnike za rada sa djecom sa PUP-om

Metoda:
interaktivno predavanje
diskusije
pisanje
igranje uloga
interaktivne vježbe

Kome je namijenjena: stručnjacima koji rade sa djecom i mladima
     
Minimalan i  Maksimalan broj učesnika: min:7  max: 15

Opis/poziv potencijalnim sudionicima:
Problem poremećaj u ponašanju  postaje sve vidljiviji u društvu i jača se volja društva za njegovo rješavanje.  No, iako volja postoji stručnjaci raznih struka nisu dodatno educirani za rad sa ovom populacijom i u tom radu im je potrebna dodatna pomoć i podrška.
Kroz ovu edukaciju učesnici će dobiti osnovni teorijski okvir kojeg ćemo povezati sa praksom i mogućnosti njegove implementacije u svakodnevni rad sa djecom i mladima. Četiri su tematske cjeline kojima će se edukacija više baviti:
pojmovno određenje, uzroci i posljedice PUP-a
grupni rad sa djecom sa PUP-om
rad sa njihovim roditeljima
klima u školi kao preventivni faktor
 
Cijena: 200,00kn (za ovu edukaciju nema popusta)
 
Način prijave:  ispunite prijavnicu iz priloga i pošaljite je mailom (udruga.igra@zg.htnet.hr) najkasnije do 29.11.2008.

Trenerica: Sunčana Kusturin , dipl. soc. radnikPodijeli zanimljivost sa društvom: