• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Udruga Igra

Zagreb  →  http://www.udrugaigra.hr/


Udruga «Igra» hrvatska je neprofitna organizacija, registrirana 13. siječnja 1999. Osnovni cilj rada Udruge pružanje je rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći, kroz programe i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

Udrugu su osnovali stručnjaci koji su zamijetili da djeca i mladi često ne znaju sami riješiti svoje probleme ili kvalitetno zadovoljiti svoje potrebe te pribjegavaju neprihvatljivim i nedjelotvornim oblicima ponašanja kao što su agresija i auto-agresija, krađe, bježanje iz škole, konzumiranje sredstava ovisnosti, povlačenje, izoliranje od društva i sl. Također, primijetili su da se i roditelji i nastavnici teško nose s djecom i mladima koji počnu pokazivati neke od oblika poremećaja u ponašanju i da ističu kako su nemoćni. Želeći promijeniti zapaženo, Udruga «Igra» posvetila se pružanju podrške i edukacije djeci, mladima, roditeljima i stručnjacima koji rade s njima  kako bi svi oni lakše prevladali teškoće s kojima se susreću u procesu odrastanja i odgoja.

Osnovne su odrednice Udruge, odnosno svih naših akcija, programa i projekata:

 • etičnost, profesionalnost i odgovornost
 • utemeljenost na teoriji i praksi
 • multidisciplinarni pristup
 • međusektorska suradnja

Tijekom posljednjih sedam godina postojanja udruge Udruga Igra dobila je niz pisama podrške raznih osnovnih škola, fakulteta, istaknutih stručnjaka, zavoda, ministarstava, odgojnih ustanova u kojima se ističe kvaliteta našeg rada i želja za daljnjom suradnjom. Posebno smo ponosni na činjenicu da je Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju uvrstilo dva programa Udruge (Program «Modifikacija ponašanja putem igre» i Program «Kontakt») u grupu od 14 programa koji predstavljaju potencijalne model programe, odnosno primjer su dobre prakse na području prevencije i tretmana poremećaja u ponašanju. Također, ponosimo se što smo od Vlade Republike Hrvatske – Ureda za Udruge dobili zahvalu za poticaj i razvoj volonterstva u RH.

Vrijednost našeg rada prepoznali su i financijski podržali Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Grad Zagreb, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ured za ljudska prava, Institut otvoreno društvo, Levi’s  i mnogi drugi veliki i mali donatori i sponzori. Unatrag nekoliko godina razvijamo i samofinancirajuće aktivnosti kao bi naši programi došli do što većeg broja korisnika i postali održivi.

Osim direktnog rada sa djecom i korisnicima, Udruga Igra trajno radi na senzibilizaciji društva za probleme djece i mladih kroz organiziranje akcija, prisustvovanje na okruglim stolovima i seminarima, pisanje članaka i stručnih radova. Posebno su uspješne bile akcije “Briga 2001. u beskonačnost” kojoj je cilj bio potaknuti lokalnu zajednicu i susjedstvo na uključivanje u zaštitu sve djece, te zaustavljanje nasilja u obitelji, i akcija «Kvalitetniji clubing za kvalitetnije sutra» kojoj je cilj bio senzibilizacija javnosti za probleme djece i mladih sa poremećajem u ponašanju i prikupljanje sredstava za MPPI potprogram «Studenti koji mogu više».

Važno je istaknuti da je jedna od primarnih aktivnosti Udruge Igra, osim realizacije projekata, edukacija mladih stručnjaka koji provode navedene aktivnosti. Cijeli tim supervizora i edukatora u Udruzi, odgovoran je za razvoj njihovih stručnih znanja i vještina. Na taj način Udruga je u mogućnosti zadržati visoki profesionalni standard i razvijati profesionalne resurse.

Kako vjerujemo da samo zajedničkim naporima možemo riješiti probleme, svi programi Udruge potiču na suradnju i usklađeno djelovanje različitih aktera društva. Udruga Igra aktivna je članica dviju formalnih nacionalnih mreža – «Koordinacije udruga za djecu u RH» i “Mreže Mladih Hrvatske”, te jedne neformalne internacionalne mreže «Europska mreža za prevenciju nasilja nad djecom i mladima”.

Danas Udruga Igra provodi 5 programa, 4 potprograma i 3 projekta namijenjena djeci u osnovnim školama, djeci i mladima u institucionalnom tretmanu, roditeljima, nastavnicima, studentima, stručnjacima društveno humanističkih usmjerenja, te drugim osobama kojima je potrebna psihološka pomoć i podrška. Broj ljudi uključenih u rad Udruge raste iz godine u godinu, a šk. god. 2009./2010. u rad udruge Igra bilo je uključeno 1298 korisnika (745 djece, 92 mladih, 33 studenta, 264 roditelja, 164 nastavnika/stručnjaka koji rade sa mladima), a sa njima su radila 53 honorarna suradnika (psiholozi, socijalni pedagozi, pedagozi, rehabilitatori, socijalni radnici) i 31 volonter.


Sveti Duh 55, 10000, Zagreb
Podijeli zanimljivost sa društvom: