• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2018. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

Novosti
13.06.2013.

Održana konferencija "Organizacije mladih kao strateški partner Vaše tvrtke"

Konferencija se održala 5. lipnja u organizaciji Kluba mladih Sineki. Predstavljala je završnu aktivnost projekta "Ne čekam na BIRO-u, već radim u NGO-u", koji je za osnovni cilj imao osnaživanje veza između civilnog i privatnog sektora. Upravo su o toj temi, kao i o položaju mladih na hrvatskom tržištu rada, na ovoj konferenciji iz različitih rakursa govorili po...

13.06.2013.

Mreža na seminaru o radničkim pravima

U suorganizaciji Centra za mirovne studije te Kuće ljudskih prava je 3. i 4. lipnja održan seminar "Prava domaćih radnika i radnika migranata". U sklopu dvodnevnog programa diskutiralo se o brojnim temama koje se tiču radničkih prava iz rakursa sindikata, poslodavaca, javnih institucija, organizacija civilnog društva i stručnjaka iz redova akademske zajednice. Mreža mlad...

03.06.2013.

Konstituirajuća sjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

Konstituirajuća sjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, međuresornog savjetodavnog tijela Vlade RH, održana je 15. svibnja 2013. Mrežu mladih Hrvatske u Savjetu predstavljaju Marko Boko, predsjednik MMH-a, i bivša predsjednica Katarina Pavić u ulozi zamjenice.   Na sjednici je usvojen Poslovnik rada savjeta, a izabran je i predsjednik Savjeta. Predsjednik Sa...

31.05.2013.

Deklaracija studentskih radio postaja i programa 8. regionalnog seminara HEAR.ME, održanog u Beogradu, od 23 do 25. svibnja 2013.

Predstavnici 11 studentskih radio postaja i programa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, nazočni na 8. regionalnom susretu studentskih radio produkcija, izražavaju  zabrinutost nad trenutnim stanjem studentskih medija, a posebno radija, u regiji.    Politički i/ili komercijalni interesi različitih interesnih grupa, propusti pisaca zakonsk...

22.05.2013.

Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu okvirnog sadržaja potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

  Prvi sastanak Radne skupine za izradu okvirnog sadržaja potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje održan je 17. svibnja.   Početkom travnja osnovana je ova Radna skupina u kojoj su imenovani predstavnici: Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja ...


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60