• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2018. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

09.10.2014.

Kada? Ključno pitanje u provedbi politika za mlade.


Priopćenje Mreže mladih Hrvatske povodom usvajanja Nacionalnog programa za mlade od 2014. do 2017.
 
 
Kako poboljšati uvjete za zapošljavanje mladih? Kako prilagoditi obrazovni sustav potrebama mladih? Kako osnažiti mlade u riziku od socijalne isključenosti? Kako potaknuti mlade na aktivno uključivanje u društvu? Nacionalni program za mlade od 2014. do 2017. godine sadrži jedan dio odgovora na navedena pitanja, no ključno pitanje upućeno donositeljima odluka ostaje: “Kada?”
 
 
Mreža mladih Hrvatske, savez 69 udruga mladih i za mlade, povodom usvajanja Nacionalnog programa za mlade od 2014. do 2017. godine, ključnog strateškog dokumenta politika za mlade, želi skrenuti pozornost na pozitivne aspekte te probleme i izazove vezane uz proces njegove izrade i perspektivu njegove provedbe.
 
Iz samog naziva dokumenta uočljiva je sporost procesa izrade Programa. Jasno je kako je za tako složen proces potrebno izdvojiti daleko više vremena nego što je bilo predviđeno. Umjesto da se izradi i donese najkasnije u prvom kvartalu 2014. godine, dokument se usvojio tek pred kraj njegove prve godine planirane provedbe. To znači da će se provoditi s godinom zakašnjenja, ali i da Republika Hrvatska u periodu od cijelih devet mjeseci nije imala jedinstvenu politiku usmjerenu na poboljšanje kvalitete života mladih. U praksi, to znači da će godinu dana kasniti provedba važnih strateških mjera poput daljnjeg razvoja mehanizama potpore usmjerenih dugotrajno nezaposlenim mladim osobama ili, primjerice, mjera kojoj je u cilju utvrđivanje kategorija rizika od socijalne isključenosti mladih. Ipak, u usporedbi s procesima izrade prethodna dva nacionalna programa za mlade (2003.-2008. i 2009.-2013.) resorno Ministarstvo socijalne politike i mladih učinilo je nekoliko važnih iskoraka. 
 
Prije svega, važan pomak u usporedbi s prijašnjom praksom je strukturiranje procesa izrade na način da uključuje što širi krug predstavnika/ica različitih tijela te zainteresirane javnosti kroz postupak javnog savjetovanja. Također, u ovom dokumentu konačno je raskinuto s praksom “udvostručavanja mjera”, tj. prepisivanja mjera iz drugih strateških dokumenata u svrhu stvaranja dojma velike količine mjera usmjerenih na mlade, što je k tome otežavalo njihovu provedbu. Osim toga, mjere novog NPM-a operativno su daleko razrađenije te se temelje na svrsishodnim indikatorima, što bi trebalo doprinijeti boljoj provedbi dokumenta. 
 
Međutim, uz sve navedeno, proces izrade Nacionalnog programa za mlade od 2014. do 2017. susreo se s velikim brojem problema. Jedan od ključnih uzroka problema u izradi ovog dokumenta, kao što je to slučaju i kod većine drugih politika, manjak je međuresorne suradnje unutar Vlade. Koordinacija između ministarstava, državnih agencija i ostalih tijela vrlo je spora, a ponekad i nepostojeća. Većina tijela državne uprave i dalje ne prepoznaje svoju odgovornost za sudjelovanje u provedbi nacionalnog programa za mlade. Pojedina ministarstva u potpunosti su odbacila predviđenu ulogu nositelja mjera, a velik broj njih nastojao je zaobići preuzimanje odgovornosti za provedbu novog programa.
 
Iako novi Program predstavlja solidan temelj za kvalitetan i strateški pristup razvoju mladih u Hrvatskoj, njegova kvaliteta može doći do izražaja samo ako mjere koje predviđa budu potpuno provedene. Za smislenu provedbu programa resorno ministarstvo treba u što skorijem roku izraditi operativni plan provedbe Programa za 2015. godinu te osnažiti svoje kapacitete za koordinaciju između različitih Vladinih resora. Također, ključno je da provedbu strategije prati jasan financijski plan te operativno uključivanje što većeg broja tijela državne uprave, organizacija civilnog društva, ali i samih mladih, u njegovu kvalitetnu provedbu.
 
 
OSOBA ZA KONTAKT:
 
Karlo Kralj, član Upravnog odbora, MMH - 0989667853, karlo@mmh.hr
 Podijeli zanimljivost sa društvom: