• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2018. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

21.04.2015.

Marko Boko izabran je u idući saziv Savjeta za mlade Vijeća Europe


Od 17.-18. travnja u Bruxellesu je održano Vijeće članica Europskog foruma mladih, a MMH su predstavljali Marko Boko i Mirela Travar.
Ovaj sastanak Vijeća članica bio je značajan, osim po usvajanju važnih dokumenata za rad Foruma, i po tome što se tijekom njega biralo 20 budućih članova/ica Savjeta za mlade Vijeća Europe.
Među kandidatima/kinjama bio je i naš bivši predsjednik Marko Boko, kao kandidat MMH te uz punu podršku svih krovnih organizacija mladih južne Europe i Marko je izabran u idući saziv Savjeta za mlade sa najviše ostvarenih glasova

Savjet za mlade Vijeća Europe glavno je savjetodavno tijelo Vijeća Europe po pitanju mladih, koje se sastoji od 30 predstavnika/ica nacionalnih vijeća mladih i međunarodnih organizacija mladih iz država članica Vijeća Europe, kako bi se osiguralo prisustvo glasa mladih i njihovog doprinosa procesima i inicijativama vezanima uz njihov položaj. Savjet za mlade Vijeća Europe osigurava sudjelovanje mladih i u drugim aktivnostima Vijeća Europe, a djelovanje Savjeta je specifično iz razloga što ono dio suupravljanja (co-managment) u Odboru za mlade Vijeća Europe, gdje predstavnici/ice organizacija mladih ravnopravno sudjeluju u radu sa predstavnicima vlada članica Vijeća Europe.

Mandat novoizabranog Savjeta započinje u siječnju 2016. godine i traje do siječnja 2018. godine, a Marko će svoj fokus probati staviti na iduća područja: odgoj i obrazovanje za ljudska prava i aktivno građanstvo, razvoj i priznavanje rada s mladima i neformalnog obrazovanja, zapošljavanje mladih i regionalna suradnja (jugoistočna Europa i Euro-mediteranska suradnja). 
Podijeli zanimljivost sa društvom: