• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2018. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

13.06.2013.

Mreža na seminaru o radničkim pravima


U suorganizaciji Centra za mirovne studije te Kuće ljudskih prava je 3. i 4. lipnja održan seminar "Prava domaćih radnika i radnika migranata". U sklopu dvodnevnog programa diskutiralo se o brojnim temama koje se tiču radničkih prava iz rakursa sindikata, poslodavaca, javnih institucija, organizacija civilnog društva i stručnjaka iz redova akademske zajednice. Mreža mladih Hrvatske je svoj doprinos dala u sklopu panel rasprave "Najavljene izmjene radnog prava: utjecaj na ekonomsko socijalnu-sigurnost radnika i jednakost položaja na tržištu rada", koja je na programu bila prvog dana seminara. Uvodničari su bili: Ana Milićević-Pezelj iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Katarina Perković iz Novog sindikata, Saša Cvetojević iz Hrvatske udruge poslodavaca te Nikola Buković iz MMH, koji se usredotočio na proces provedbe Zakona o poticanju zapošljavanja, napose mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa te na nadolazeće promjene u mjerama aktivne politike zapošljavanja koje su usmjerene na mlade.
Podijeli zanimljivost sa društvom: