• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2018. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

11.10.2013.

Nastavljaju se radionice osnaživanja mladih Roma


U Puli je 1. listopada održana jednodnevna radionica „Da li se slušamo? – nenasilna komunikacija i aktivno slušanje“ u Centru građanskih udruga Karlo Rojc. Radionica je organizirana za mlade članove Udruge Roma Istre-Pula u njihovim prostorijama, a u sklopu projekta „Prava mladih Roma: O - pravo na Obrazovanje“ Mreže mladih Hrvatske, Hermesa i Hrvatskog debatnog društva.
 
Mladi su sudionici iskazali želju za daljnjim učenjem i sudjelovanjem na sličnim edukacijama, a s voditeljem radionice, su kroz, praktičnu vježbu i malo teorije, uspješno savladali nekoliko važnih tema: komunikacija, nenasilna komunikacija, aktivno slušanje, asertivnost, ja-govor i dr. Sudionici su iskazali zadovoljstvo naučenim pogotovo jer će, kako kažu, naučeno moći primijenjivati u svom svakodnevnom životu. Kao suvoditeljica radionice, pomagala je dvadesetogodišnja članica udruge Sebahata Ademi, i odradila pritom sjajan posao našavši se po prvi put u toj ulozi.
 
Projekt financijski podržava Open Society Foundations.
 
Tekst sastavila: Danijela Jurić
 
 
 
Vijest na romskom jeziku:
 
Arači ani Pula 01. o čon e peradi patrin ičardilji jekađive sutni bučarni "Dalji ašunamen bizorači muhabetora  vi ašunipe" ano centro narodonđi udruga Karlo Rojc.Bučarni ičardam e ternenđe članorenđe romenđe Istra-Pula ano ljengo tan,ano vačaripe "Anglune terne Roma kaj siljen pravo po sikadipe"ani perdava Hrvackači ,heremasa e hrvackači amaljipe.E terne ani bučarni ljači volja te sičon vi maj but,taj te arakadon isto kofar edukacija,taj vi i motodi e bučači, taj vi kaj probisarde taj vi cra vačaripe,lače čerde disave buča kaj katrubun.Vačaripe bizorače vačaripe lače ašunde,lačo saljen o vačaripe motode but lačipe sikadipe se von vačarde,o sikadipe šaj ondroil amare berša.Vi pomožisarda e bišebešeđera i članka udrugači Sebahata Ademi taj ka čerollače but lači buči arakadilji po angluno drom kalje bučendar.  
 
Tekst sastavila: Sebahata Ademi

 
Podijeli zanimljivost sa društvom: