• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

02.07.2013.

Održana konferencija o uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja


Konferencija je na inicijativu organizacija civilnog društva održana nakon prve godine eksperimentalne provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) s ciljem predstavljanja rezultata i najavom aktivnosti u sljedećoj školskoj godini. Prisustvovali su ključni akteri u sadašnjoj i budućoj provedbi.Ministar Željko Jovanović podržao je uvođenje GOO-a i istaknuo kako je ovaj eksperimentalni program iznimno važan zbog dragocjenih iskustava, materijala i podataka koji će proizaći iz istraživanja, obrazložio da je GOO put prema društvu više slobode, te da dugoročno može donijeti boljitak cijeloj Hrvatskoj i odgojiti bolje donositelje odluka. Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović istaknuo je spremnost Agencije za daljnju suradnju s civilnim sektorom, posebno zbog manjka kapaciteta AZOO-a, te nadu da će Agencija u svim svojim kapacitetima moći uložiti daljnje kvalitativne i kvantitativne napore u uvođenju GOO-a.
 
Konferenciji su prisustvovali ključni akteri u sadašnjoj i budućoj provedbi: Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović, Voditelj službe za mlade Ministarstva socijalne politike i mladih Ante Martić, voditeljice stručnih službi nadležnih tijela, predstavnici Ureda za ljudska prava, Ureda za udruge, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, istraživači i obrazovni stručnjaci, predstavnici organizacija civilnog društva i nastavnici koji sudjeluju u eksperimentalnoj provedbi GOO-a. Konferenciju je organizirao Centar za mirovne studije u suradnji sa Mrežom mladih Hrvatske i GONG-om u sklopu projekta Novo dobe ljudskih prava i demokracije u školama.
 
Kroz stručne prezentacije i rasprave donijeti su ključni zaključci i preporuke:

- Rezultati istraživanja i dalje pokazuju visok stupanj apolitičnosti mladih kao i nisku participaciju u životu zajednice. Stavovi mladih su konzervativniji i isključiviji od starijih generacija. Prisutni akteri Građanski odgoj i obrazovanje vide kao put ka promjeni te situacije. 

- Željene promjene se mogu dogoditi uz nužan sinergijski rad širokog spektra aktera. Druga eksperimentalna godina (2013/2014.) ključna je za pripremu sustavne provedbe, a ohrabruje činjenica da postoji suradnja motiviranih dionika svih razina koji su spremni zajedno djelovati.

- Nužno je da donositelji odluka u suradnji s drugim akterima donesu Akcijski plan pripreme u školskoj godini 2013/2014. do obveznog uvođenja 2014/2015.

- Nužni preduvjeti za sustavno uvođenje GOO-a su: osposobljavanje nastavnika, pravovremeno planiranje financija i priprema nastavnih materijala.

- Nastavnici koji se nisu dodatno osposobili i usavršavali za provođenje GOO-a osjećaju se nezainteresirano i nepripremljeno za izvođenje GOO-a. Uključeni nastavnici puno su napredovali uz učenike kroz zadnju godinu, razvijajući vlastite komunikacijske vještine i građansku kompetenciju što je posredno dovelo i do unaprjeđenja odnosa u pojedinim kolektivima. 

- Prvi rezultati praćenja (koje provodi NCVVO) pokazuju da je u eksperimentalnoj godini došlo do usustavljivanja sadržaja GOO-a i širenja utjecaja te je nužno da sustav poprati taj rast i osigura uvjete za strateški nastavak ovog rada. Kad se mlade nauči kako se aktivirati, oni to jako dobro prihvaćaju i izlaze iz pasivnosti, uključuju se najradije u rad lokalne zajednice.

- Sveučilišta moraju imati zadatak razvoja ukupne demokratske kulture čitavog društva što zahtjeva promjenu paradigmi Sveučilišta koje se danas prilagođava tržištu rada, a zanemaruje se ta civilna misija Sveučilišta. Stvaranje resursnog istraživačkog i nastavnog centra na razini Sveučilišta, interdisciplinarnog programa obrazovanja budućih nastavnika, kao i informiranja o građanskom odgoju i obrazovanju svih studenata trebaju postati prioritetom na visokoškolskoj razini.

 

Zaključci konferencije
Podijeli zanimljivost sa društvom: