• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

24.04.2018.

Poziv na seminar ''Strukturiranim dijalogom do promjene u lokalnoj zajednici'' Viškovo 14.5.2018.


Prijavi se na seminar ako si...
... mlad/a osoba (od 15 do 30 godina ) i/ili predstavnik lokalne udruge mladih i/ili za mlade, savjeta mladih ili neformalne inicijative mladih i želiš informirati i sudjelovati u donošenju odluka u lokalnoj zajednici i želiš da se tvoje razmišljanje i ideje čuju. 
Ali i  ako... 
...ste predstavnik/ca jedinica lokalne samouprave: dio profesionalnog osoblja zaposlenog u jedinicama lokalne samouprave  ili politički predstavnik angažiran u upravljačkim tijelima tih jedinica te želite razvijati lokalne politike s mladima i za mlade. 
Mreža mladih Hrvatske, Udruga općina i Udruga gradova pozivaju zainteresirane mlade osobe, predstavnike lokalnih udruga mladih i/ili za mlade, savjeta mladih i/ili neformalnih inicijativa mladih te predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave(profesionalno osoblje zaposleno u jedinicama lokalne samouprave, ali i političke predstavnike angažirane u upravljačkim tijelima tih jedinica) da se prijave na besplatni seminar ''Strukturiranim dijalogom do promjene u lokalnoj zajednici''. Seminar se održava u općini Viškovo i namijenjen je osobama iz Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije. Seminar se organizira u sklopu projekta strukturiranog dijaloga ''Lokalne priče: strukturirani dijalog kao pokretač lokalne promjene'' koji se financira iz programa Erasmus +.  
 
Što je strukturirani dijalog?
Strukturirani dijalog je proces u kojem se tijela javne vlasti savjetuju s mladim ljudima o određenim, njima  bitnim temama poput primjerice stanovanja, obrazovanja i radničkih prava.  Nastao je u Europi s namjerom da osigura da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u politikama za mlade. Cilj je poboljšati kvalitetu njihova života i unaprijediti položaj mladih u nekom području. 
Više informacija o strukturiranom dijalogu na poveznici: http://eupita.eu/eu-pita/sto-je-strukturirani-dijalog/ 
 
Zašto organiziramo ovaj seminar?
Seminar organiziramo kako bi se mladima i predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave detaljnije predstavio strukturirani dijalog i  mogućnosti njegove primjene u lokalnoj sredini, primjeri uspješnih projekata strukturiranog dijaloga i mogućnosti za njihovo financiranje kroz fondove Europske unije.
Na seminaru će sudionici razvijati i vlastite projektne ideje koje će potom prezentirati ostalim sudionicima kako bi mogli dobiti povratne informacije njih te ih unaprijediti prije same prijave. 
Više informacija mogućnostima financiranja projekata strukturiranog dijaloga (KA3) na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/erasmus-opce-informacije/kljucna-aktivnost-3/
 
Koliko seminar traje, gdje se odvija, koje troškove snosi  organizator...?
Seminar traje jedan dan i odvijat će se 14. svibnja 2018. u Domu hrvatskih branitelja, Vozišče 3,   Viškovo. Troškove hrane i putne troškove javnoga prijevoza pokrivaju organizatori. Za pomoć oko smještaja sudionici se mogu obratiti organizatoru. Organizatori ne isplaćuju dnevnice za sudjelovanje na seminaru. Detaljne informacije o nadoknadi putnih troškova i programu sudionici će dobiti par dana prije održavanja seminara. Satnica seminara neće se mijenjati u odnosu na okvirnu najavu koju možete vidjeti u nastavku poziva.  
 
Gdje se prijaviti i do kada? 
Prijave se zaprimaju do 4. svibnja 2018. putem  sljedećeg obrasca: https://docs.google.com/forms/d/11C9PxwDu9YhOgrDkMk65oe9kXV_Tjil-_cXAuMDGJO4/edit?ts=5ad598bb
 
Nakon selekcijskog postupka izabrani kandidati koji će ostvariti pravo sudjelovanja bit će o tome obavješteni do 7. svibnja 2018.
Sve moguće upite oko ovog seminara uputite na vfabris@udruga-opcina.hr  i telefon 01 3689 152.
 
 
 
 
 

 
Podijeli zanimljivost sa društvom: