• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2018. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

03.06.2014.

Reakcija MMH na poziv za financiranje programa udruga mladih i udruga koje se bave mladima iz Proračuna Grada Splita za 2014. godinu


Mreža mladih Hrvatske (MMH), krovna organizacija mladih u Republici Hrvatskoj, ovim putem upućuje javnu reakciju na Poziv za prijavu prijedloga  programa  udruga mladih i udruga koje se bave mladima za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2014. godinu. Ovom reakcijom želimo usmjeriti pozornost nadležnih u Gradu Splitu na manjkavosti natječaja te apelirati na potrebu za njegovim poništenjem, ali i preporučiti pokretanje javne rasprave o politici financiranja udruga mladih i za mlade na području Splita.

Ovu priliku koristimo i kako bismo izrazili zadovoljstvo što je Grad Split prepoznao potrebu za financiranjem projekata i programa udruga mladih i za mlade na lokalnoj razini. Rad s mladima, ključan element aktivnosti najvećeg dijela udruga mladih i za mlade, potiče razvoj mladih u nizu aspekata života lokalne zajednice. Uz kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, rad s mladima ostvaruje širok utjecaj na cjelokupnu zajednicu kroz poticanje razvoja socijalnih vještina kod mladih, poticanje njihovog neformalnog obrazovanja i usavršavanja, razvijanje zapošljivosti mladih, podupiranje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu te jačanje osjećaja povezanosti mladih s ostatkom zajednice. Poticanje organiziranog djelovanja mladih od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prioritet je prepoznat u nizu strateških dokumenata na nacionalnoj i europskoj razini.

U nastavku želimo skrenuti pažnju na nekoliko vrlo značajnih problema koje smo prepoznali u tekstu Poziva.

Prije svega, smatramo važnim da se prioriteti, odnosno mjere i aktivnosti natječaja usklađuju s važećim lokalnim politikama za mlade, koje su objedinjene u Gradskom programu za mlade Grada Splita za period od 2013. do 2016. godine. Ciljevi projektnih prijedloga trebaju biti povezivi sa ciljevima aktualnih politika za mlade te doprinositi njihovim rezultatima. S obzirom na to da se predmetni Poziv prema sadržaju referira na prethodni, nevažeći Gradski program za mlade (donesen 2006. godine), to u ovom slučaju nije moguće. Jednako tako, valja napomenuti kako uloga projekata udruga mladih i za mlade ne može biti samo provođenje mjera i aktivnosti politika za mlade, već široko zahvaćanje različitih potreba mladih osoba.  Taksativno navođenje i predstavljanje programskih područja lokalnog programa za mlade kao natječajnih prioriteta ne može djelovati poticajno na razvoj sektora mladih jer ne mora nužno biti povezano s postojećim kapacitetima udruga mladih i za mlade.

Mišljenja smo da je maksimalan propisan iznos (15.000 kn) s kojim se prijavitelji mogu prijaviti na natječaj prenizak te da ne osigurava perspektivu razvoja, ali niti održivosti samih projektnih rezultata, a još manje programa te razvoja udruga mladih i za mlade. Potrebno je temeljito preispitati njegovu adekvatnost u pogledu postojećih potreba u praksi rada udruga koje djeluju na području Splita. Osim iznosa maksimalne potpore, upozoravamo na problem natječajne odredbe kojom se zabranjuje financiranje plaća zaposlenika udruga putem natječajnih sredstava. Takva odredba posebno otežava očuvanje održivosti udruga mladih i za mlade, čija kvaliteta u radu u znatnoj mjeri ovisi o stručnom kapacitetu i iskustvu njihovih zaposlenika i zaposlenica.

 

Naposljetku, smatramo važnim skrenuti pozornost na tehnički aspekt samog poziva, koji treba bolje uskladiti s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN 16/07) u pogledu natječajne dokumentacije, preciznosti definiranih kriterija za dodjelu financijske potpore te transparentnosti postupka provedbe samog natječaja. Tako nije jasno obrazložen postupak izbora projektnih prijedloga te izostaje postupak komisijskog otvaranja i ocjenjivanja projekata. Usto, iz teksta poziva nije razvidno koji je ukupan iznos namijenjen za predmetni natječaj te kako će se ista sredstva distribuirati prema prioritetnim područjima.

 

Svakako je potrebno razviti i obrazac projektnog prijedloga, odnosno obrazac za “Zahtjev za financijskom potporom”, koji je krajnje rudimentaran te neadekvatan za bilo kakvu sustavnu i usporedivu evaluaciju prijava. Navedeni obrazac ne ostavlja niti minimalno adekvatan prostor za opis aktivnosti, rezultata i metodologije projekta.

 

Stabilno i svrsishodno financiranje udruga mladih i za mlade od velike je važnosti za razvoj organiziranog djelovanja mladih u lokalnim zajednicama. Vjerujemo da Grad Split prepoznaje potrebu za što sustavnijim pristupom ovome pitanju, stoga u skladu s navedenim, pozivamo Grad Split da poništi natječaj iz predmetnog Poziva. Preporučamo da Grad Split na temu prioriteta i kriterija financiranja udruga mladih i za mlade provede što obuhvatniju javnu raspravu, koja bi omogućila detektiranje dugoročnih financijskih potreba samih udruga mladih i za mlade na području Splita te unapređenje postojeće natječajne prakse.
 
Podijeli zanimljivost sa društvom: