• Kontakt

  Telefon: + 385 1 4573 937

  Fax: +385 1 4611 032

  Skype: mmh-cyn

 • Adresa

  Selska cesta 112c,
  10 000 Zagreb,
  Hrvatska


NAŠI DONATORI

Mreža mladih Hrvatske ulaže napore u osiguravanju vjerodostojnosti i istinitosti informacija koje prenosi putem svog info-servisa "Mladi info". Međutim, Mreža mladih Hrvatske nije u mogućnosti jamčiti potpunu vjerodostojnost i istinitost informacija i odriče se odgovornosti za eventualne štete nastale korištenjem istih.


Sva prava pridržana 2007. - 2019. MMH.
Razvoj i održavanje: invento*

11.07.2014.

VEĆA SREDSTVA, ALI I VEĆE PREPREKE ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA MLADIH I UDRUGA ZA MLADE


Javno priopćenje Mreže mladih Hrvatske povodom objave popisa odbijenih projekata prijavljenih na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za projekte usmjerene mladima.

 

 

Mreža mladih Hrvatske (MMH), savez 69 udruga mladih i za mlade, ovim priopćenjem upozorava na probleme natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih za financiranje projekata usmjerenih na mlade raspisanog 15. svibnja i zaključenog 13. lipnja ove godine.

 

Prije svega, MMH pozdravlja ovogodišnje višestruko povećanje sredstava za udruge mladih i za mlade te različite oblike rada s mladima. Ipak, i ovog su puta u natječajnoj proceduri primijećene različite manjkavosti te brojna područja mogućih poboljšanja. Na to upućuje i nedavno objavljeni popis prijavljenih projekata koji su odbijeni već u najranijoj fazi procjene projektne prijave zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta natječaja. Naime, na popisu se nalaze čak 102 projekta.

 

Ovako velik broj projektnih prijedloga koji nisu zadovoljili formalne uvjete zabrinjavajući je pokazatelj. Već se nekoliko godina na razini civilnog društva u cjelini vode rasprave o pojednostavljivanju natječajnih procedura, primarno u vidu formalnih zahtjeva kod prijave za financiranje projekata i programa. Potrebu za time u nekoliko je navrata prepoznao niz relevantnih tijela kao što je Savjet za razvoj civilnog društva te pojedini donatori koji su u svoje natječajne procedure ugradili mogućnost ispravljanja tehničkih pogrešaka vezanih uz prijavu prijedloga. Uvažavanje potrebe za administrativnim rasterećenjem djeluje poticajno na razvoj manjih, manje iskusnih organizacija, kakve su često upravo udruge mladih. Formalno - birokratski zahtjevi kakvi su ove godine postavljeni pred prijavitelje ovog natječaja mogu se mjeriti s onima za višestruko veće i složenije EU projekte, što izravno ukazuje na manjak razumijevanja resornog ministarstva za prirodu organizacija mladih, u kojima su često angažirani isključivo volonteri bez adekvatnih vremenskih i ljudskih resursa za pisanje i administrativnu pripremu kompliciranih projektnih prijava.

 

Premda je, ponavljamo, Ministarstvo socijalne politike i mladih za projekte usmjerene mladima u 2014. godini osiguralo gotovo dvostruko više sredstava nego 2013. godine, postavlja se pitanje dostupnosti tih sredstava, kada se pred udruge mladih i za mlade postavlja birokratska barijera koja izravno onemogućava povlačenje tih sredstava. S obzirom na već spomenuto znatno povećanje sredstava, problematično je i što prioriteti natječaja pa tako ni raspodjela financijskih alokacija po prioritetima, ni na koji način nisu bili raspravljeni sa širom javnošću, a posebno s udrugama mladih i za mlade. Smatramo da Vlada RH ubuduće prioritetna područja natječaja te kriterije prijave treba raspraviti sa zainteresiranom javnošću te Savjetom za mlade Vlade RH, svojim savjetodavnim tijelom osnovanim, uz ostalo, upravo u svrhu praćenja sustava potpore za razvoj udruga mladih i za mlade.

Uz navedeno, problematična je i utemeljenost alokacija. Niti kod jednog prioritetnog područja nisu objašnjeni kriteriji po kojima je za pojedino područje određena alokacija sredstava ili raspon moguće financijske podrške po prijavljenom projektu. Također je zabrinjavajuća činjenica da u ovako kompleksnom i segmentiranom natječaju nije naveden barem okvirni broj potpora koji će se dodijeliti po svakom od prioriteta natječaja.

 

Uzimajući u obzir kako je u 2013. godini na natječaje koji su djelomično ili u potpunosti bili namijenjeni projektima udruga mladih i za mlade bilo prijavljeno nešto manje od 200 projekata, posebno zabrinjava broj od 102 projektna prijedloga odbijena zbog nezadovoljavanja administrativnih uvjeta prijave te se pitamo kako se očekuje da udruge mladih i za mlade provode kvalitetne projekte koji će dovesti do društvene promjene ako ih se već u prvom koraku u tome praktički onemogućilo. Naravno, preciziranje administrativnih i tehničkih uvjeta prijave može biti korisno u mnogo aspekata, ali preuveličavanje važnosti takvih zahtjeva može negativno djelovati na kvalitetu procesa procjene, pritom ne doprinoseći većoj transparentnosti i učinkovitijoj natječajnoj proceduri.

 

Imajući na umu sve navedeno, Mreža mladih Hrvatske apelira na Ministarstvo socijalne politike i mladih te ostale relevantne dionike da se prilikom pripreme natječaja usmjerenih mladima za 2015. godinu na adekvatan način konzultira sa zainteresiranom javnošću te se pravovremeno informira o potrebama udruga mladih i za mlade. Ovaj zahtjev osobito dobiva na važnosti zbog razvojnih ciljeva postavljenih u nacrtu Nacionalnog programa za mlade od 2014. do 2017. godine. Tim se strateškim dokumentom predviđa revidiranje postojećih i osmišljavanje novih kriterija za financiranje različitih oblika organiziranja mladih i oblika rada s mladima te uspostavljanje programskih i institucionalnih potpora u sektoru mladih.

 

I uz postojanje političke volje za postavljanje takvih razvojnih ciljeva, njihovo ispunjavanje zahtijeva sustavno konzultiranje i komunikaciju između udruga mladih i za mlade, donositelja odluka te svih zainteresiranih aktera.

 

 

 

Kontakt osoba:

Karlo Kralj, član Upravnog odbora MMH, 098 966 7853, karlo@mmh.hr
Podijeli zanimljivost sa društvom: