Mladi u civilnom društvu

Poboljšati institucionalni okvir djelovanja civilnog društva, s posebnim naglaskom na položaj i ulogu organizacija mladih i za mlade.

Kao organizacija civilnog društva koja već preko 18 godina aktivno djeluje, prepoznali_e smo kao naš drugi strateški cilj važnost bavljenja razvojem civilno društva te specifično područja djelovanja organizacija mladih i za mlade.

Općenito u razvoju civilnog društva zagovaramo razvoj kvalitetnog okvira podrške radu civilnog društva, što uključuje podršku institucija, uključivanja partnera iz civilnog društva u odlučivanje i formiranje javnih politika te osiguranje stabilnost, održivosti i duguročnog rada organizacija kroz okvir financiranja projektima i programskim potporama (institucionalne potpore, itd.).

U kontekstu sektora mladih, zagovaramo donošenje kvalitetne krovne sektorske politike, Nacionalnog programa za mlade, koja treba služiti kao spona između interesa i potreba mladih te organizacija civilnog društva koja odgovaraju na to te drugih sektorskih politika, npr. Zakon o savjetima mladih, itd.

Stvaranje kvalitetnog policy okvira za rad civilnog društva i specifično sektora mladih ključ je osiguranju da potencijali mladih u našem društvu budu prepoznati i realizirani jer to je uloga organizacija mladih i za mlade. Ovdje posebno ističemo važnost rada klubova, centara i info-centara za mlade.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.