Sudjelovanje mladih

Ojačati mehanizme sudjelovanja mladih u društvu, što uključuje i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo te rad s mladima u zajednici.

Kao naš treći strateški cilj, prioretizirali_e smo jačanje mehanizama sudjelovanja mladih. U Hrvatskoj je i dalje veliki problem da se u javnom prostoru prostoru stalno poziva na mlade i važnost mladih kao budućnosti, dok se pritom mladima ne daje prostor za izražavanje njihovih potreba, realizaciju njihovih prava te sudjelovanje u procesima političkog odlučivanja koji će na kraju utjecati na njihove živote. Zbog toga je bitno uvesti što više kvalitetnih i izravnih mehanizma sudjelovanja mladih u takvom odlučivanju, što kao individue, što kao članovi_ice organizacija civilnog društva.

Ovdje naglašavamo važnost sudjelovanja u kreiraju politika za mlade, kao što je to Nacionalni program za mlade, Dijalogu EU s mladima (EU Youth Dialogue) gdje mlade osobe imaju priliku izravno poručiti donositeljima odluka na EU i nacionalnoj razini, itd.

Cilj nam je i osnaživati same mlade za sudjelovanje u tim procesima te da zahtijevaju od donositelja odluka prostor za sudjelovanjem. Smatramo da mlade osobe moraju sjediti za stolom kada se odlučuje o stvarima koje ih se tiču, naročito oko stvari koje se tiču njihove egzistencije i budućnosti.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.